Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam
Đơn vị BHXH 
Số liệu đóng BHXH (C12 tháng - quý) - Thông báo từ BHXH
STT Đơn vị BHXH C12 TS Tháng C12 TS Quý Chi tiết đóng Thông báo
1 Tp Hồ Chí Minh 7 /2014 13/08/2014 13/06/2014
2 Quận 1 2 /2014
3 Quận 2
4 Quận 3 8 /2013
5 Quận 4 7 /2014 09/10/2014 27/05/2013
H­ướng dẫn BHYT HSSV năm học 2014-2015 (19/08/2014)
Trả thẻ BHYT trong hồ sơ điện tử (05/08/2014)
6 Quận 5 2 /2014
công văn số 48/BHXH về giao dịch BHXH điện tử (18/08/2014)
Một số mẫu biểu được áp dụng từ ngày 01/06/2014. (29/05/2014)
7 Quận 7 7 /2014 20/05/2014
CV 1655/BHXH-CST V/v Đăng ký khám chữa bệnh ban đầu cho thẻ BHYT (17/06/2014)
CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ THU HỒI THẺ (03/06/2014)
8 Quận 8 2 /2014
9 Quận 9 11 /2013 16/10/2013
10 Quận 11 2 /2014
Thông Báo Tập huấn hằng tuần về Phầm mềm iBHXH của Cty TS24 (25/06/2014)
Danh mục khám chữa bệnh áp dụng từ ngày 01/7/2014 (11/06/2014)
11 Quận 12 2 /2014 28/04/2014
Hướng dẫn nghiệp vụ thu hồi thẻ BHYT (09/07/2014)
Thông Báo bổ xung thu hồi thẻ BHYT (09/07/2014)
12 Hóc Môn 1 /2014 22/10/2014
Gửi phòng GD&ĐT , Hiệu trưởng các trường (18/09/2014)
Thông báo các đơn vị sử dụng lao động, người lao động (18/09/2014)
13 Gò Vấp 4 /2014 14/04/2014
công văn 1068- hướng dẫn BS BHYT (08/05/2013)
14 Cần Giờ 5 /2014
15 Bình Chánh 8 /2013 07/10/2013 29/10/2013
16 Bình Tân 8 /2014
V/V Thay đổi trên mẫu biểu C70a-HD (02/10/2014)
Thông báo về việc nghỉ lễ 2/9 (29/08/2014)
17 Binh Thạnh 8 /2014 16/07/2014 22/10/2014
Danh sách những đơn vị chưa nhận tờ rời năm 2011-2012 (22/05/2014)
Danh sách những đơn vị chưa lấy tờ rời năm 2010 (22/05/2014)
18 Tân Bình 8 /2014 06/10/2014
BHYT HSSV 2014-2015 (30/09/2014)
danh mục khám chữa bệnh quý 4/2014 (22/09/2014)
19 Thủ Đức 7 /2013 13/08/2013
20 Quận 6 7 /2014 07/08/2014
Hướng dẫn Thực hiện BHYT Học sinh Sinh viên nam học 2014-2015 (21/08/2014)
Kính gửi các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Quận 6 CV 2262/UBND của UBND Quận 6 v/v đề nghị thực hiện cải cách thủ tục hành chính qua hình thức giao dịch điện tử trên phần mềm iBHXH (07/08/2014)
21 Quận 10 5 /2014 21/07/2014
Kính gửi các trường học trên địa bàn Q.10 TB vv cấp, phát thẻ BHYT HS-SV (01/08/2014)
Kính gửi các trường học trên địa bàn Q.10 TB mức đóng BHYT HSSV (23/07/2014)
22 Củ Chi 11 /2013
Thông báo mới về việc thu hồi thẻ BHYT khi báo giảm lao động (28/05/2014)
23 Nhà Bè 7 /2014 23/07/2014 22/10/2014
HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ THU HỒI THẺ BHYT (21/07/2014)
24 Tân Phú 11 /2013
25 Phú Nhuận 8 /2012 26/10/2012
Thông báo từ cổng thông tin IMS
STT Thông báo
1 (03/5/2013): IMS đã bổ sung chức năng reset mật khẩu cho người sử dụng. (04/10/2013)
2 Hướng dẫn đăng nhập (05/10/2013)
3 Hướng dẫn xem số liệu trong hệ thống IMS (04/06/2014)
  • Trực tuyến : 129
  • Trong ngày: 1,711
  • Tháng này: 139,018
  • Tất cả : 2,733,386